Regulamin

REGULAMIN

ZASADY I UMOWY.

1.Przed zalogowaniem przeczytaj uważnie poniższe zasady.

2.Strona methash.com jest własnością firmy Karol Karbowski Wolica 54, 38-505 Bukowsko NIP PL6871796471. Jest to w pełni zarejestrowana działalność opłacająca podatki.

3.Na początku każego roku kalendarzowego otrzymasz rozliczenie do właściwego Urzędu Skarbowego w celu rozliczenia się.

4.Zgadzasz się z faktem by wziąć udział w tym programie musisz być pełnoletni, a we wszystkich przypadkach minimalny wiek musi wynosić 18 lat.

5.MetHSH.com jest dostępny dla ogółu społeczeństwa i jest otwarty, korzystanie z tej witryny jest ograniczone do naszych członków. Każdy depozyt uważany jest za prywatną transakcję między MetHash, a jego członkiem.

6.Jako prywatna transakcja program ten jest zwolniony z ustawy o papierach wartościowych ustawy o giełdzie papierów wartościowychustawy o spółkach inwestycyjnych oraz wszelkich innych zasad, przepisów i zmian do nich. Nie jesteśmy ubezpieczeni w BFG. Nie jesteśmy licencjonowanym bankiem ani firmą ubezpieczeniową. Za brak rozliczeń odpowiadamy własnym majątkiem w 100% dokonanych depozytów.

7.Informacji, komunikacji i materiałów zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako oferty, ani zaproszenia do inwestowania w jakiejkolwiek jurysdykcji, która uzna oferty lub zaproszenia do składania ofert za niezgodne z prawem, ani wobec żadnej osoby, wobec której takie niezgodne z prawem jest dokonywanie oferta lub nagroda.

8.Wszystkie dane przekazane przez członka methash będą wykorzystywane wyłącznie na cele portalu i nie będą ujawniane stronom trzecim. Methash nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.

9.Zgadzasz się zabezpieczyć wszystkich zleceniodawców i członków przed wszelką odpowiedzialnością. Inwestujesz na własne ryzyko i zgadzasz się, że wyniki z przeszłości nie stanowią wyraźnej gwarancji dla tych samych wyników w przyszłości. Zgadzasz się, że wszystkie informacje, komunikaty i materiały, które znajdziesz na tej stronie, należy traktować jako informacje, a nie porady inwestycyjne.

10.Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad, prowizji i stawek programu w dowolnym momencie i według własnego uznania o zmianach członek zostane poinformowany poprzez e-mail, szczególnie w celu poszanowania integralności i bezpieczeństwa interesów członków. Zgadzasz się, że Twoim wyłącznym obowiązkiem jest zapoznanie się z aktualnymi warunkami.

11.Methash nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty i koszty wynikające z naruszenia warunków i korzystania z naszej witryny przez członka. Gwarantujesz methash, że nie będziesz korzystać z tej witryny w żaden nielegalny sposób i zgadzasz się przestrzegać lokalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów prawnych.

12.Nie publikuj złych głosów na forach publicznych  bez skontaktowania się z naszą obsługą. Być może wystąpił problem techniczny z twoją transakcją, więc zawsze napisz do nas wcześnij by wyjaśnić sytuację.

13.W tym programie nie będziemy tolerować spamu ani żadnego rodzaju UCE. Osoby naruszające SPAM zostaną natychmiast i trwale usunięte z programu.

14.Methash zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia członkostwa bez wyjaśnienia.

15.Jeśli nie zgadzasz się z powyższym zastrzeżeniem, nie idź dalej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl